Impressum

DISCLAIMER

De buntoo.eu webwinkel bevat gegevens over artikelen van diverse producenten. Deze informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar buntoo.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor en geeft geen garanties met betrekking tot, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de juistheid, de volledigheid of de te behalen resultaten. De gepubliceerde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.  Het gebruik en de toepassing zijn te allen tijde naar uw eigen beslissing en voor uw eigen risico. Bij bezoek van de webwinkel buntoo.eu vrijwaart u buntoo.eu, zijn werknemers, dochterondernemingen, filialen of partners van alle claims, rechtszaken, schade, gronden of aansprakelijkheid die op enige wijze voortkomen uit of betrekking hebben op enige informatie in de buntoo.eu webwinkel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot claims wegens nalatigheid.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De buntoo.eu bevat tekst, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, grafische ontwerpen, logo’s en vele andere elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van buntoo.eu, medewerkers en/of leveranciers rusten. Gehele of gedeeltelijke reproductie is daarom verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende partij.


HYPERLINKS

Het is in principe toegestaan hyperlinks naar de buntoo.eu webwinkel aan te brengen. Het is echter niet toegestaan hyperlinks zo in te richten, dat weergaves van de webwinkel te zien zijn in een frame van een andere internetpagina. De buntoo.eu webwinkel kan hyperlinks bevatten naar internetpagina’s die buiten het domein van buntoo.eu liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Buntoo.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetpagina’s, noch voor de op deze internetpagina’s of gerelateerde websites aangeboden producten of diensten.


BEDRIJFSGEGEVENS

BUNTOO.EU

Bezoek- & postadres : Izegemsestraat 98B, B-8800 LEDEGEM (Belgium)

Emailadres: support@buntoo.eu

Webwinkel: www.buntoo.eu

BTW.nr.: BE0645996640

Handelregisternummer:……………………………

Bankgegevens:

Bank: ING BANK

IBAN: BE90363161290832

BIC: BBRUBEBB